ZZP-filter en kassacodes toegevoegd aan RGS

23 juli 2018

Tot voor kort lag de focus op de ontwikkeling van de RGS producten en het ontwikkelen van de eerste toepassingen door private en publieke RGS-betrokkenen. Nu RGS in steeds meer softwarepakketten is ingebouwd groeit het aantal toepassingen en daardoor de toegevoegde waarde. De stabiliteit en gebruikersvriendelijkheid en toepasbaarheid, wordt op verzoek van RGS community continu gemonitord. In goed overleg en afstemming heeft de beheergroep RGS daarom besloten om twee uitbreidingen toe te voegen, namelijk;

1. Het aanbrengen van een ZZP-filter;
De Belastingdienst heeft in samenwerking met softwareleveranciers (Zeker-Online) een minimaal grootboekschema voor een ZZP-er ontwikkeld. Dit is een filter op de bestaande RGS-codes en biedt een code-selectie, die voor een ZZP’er het meest van toepassing zijn. Hiermee kan een intermediair of een softwareontwikkelaar direct een selectie maken (of tonen) van RGS-codes die relevant zijn voor de winstaangifte van een ZZP’er.

2. Het koppelen van kassasystemen aan RGS;
Er worden RGS-codes toegevoegd die het mogelijk maken om kassasystemen te koppelen aan RGS. Hierdoor kunnen kassatransacties eenvoudiger en automatisch verwerkt worden in de boekhouding of andere toepassingen.

Deze toevoegingen zijn inmiddels verwerkt in RGS en worden vanaf 23 juli 2018 aangeboden als eerste (alfa) consultatie versie van RGS 3.1.

Aanvullende ontwikkelingen
• Om de nieuwe cyclus van de NT/BT te volgen zijn er wijzigingen in RGS aangebracht. De wijzigingen die naar voren kwamen in de alfaversie van de KvK taxonomie zijn inmiddels verwerkt in de eerste consultatie versie van RGS 3.1. Zodra de Belastingdienst en het CBS hun taxonomie opleveren, worden de wijzigingen daarin ook in RGS verwerkt;
• Een beperkt aantal geconstateerde fouten in RGS zijn gecorrigeerd.

Verder blijft de kern van RGS 3.0 intact. Klik hier voor de alfaversie RGS 3.1. Meer informatie over bovenstaande zaken is te vinden in deze toelichting.

U kunt reageren op de consultatie via de RGS kennisbank. De consultatie loopt tot 20 augustus 2018 (vier weken na publicatie).