Woningcorporaties rapporteren efficiënt en effectief met RGS

18 februari 2020

Als alle corporaties het rapporteren met behulp van het door Aedes ontwikkelde Referentie GrootboekSchema (RGS) goed inrichten dan leidt dit tot efficiëntere, effectievere en kwalitatief betere rapportages’, zo oordeelt Cees Caro na afloop van het project Verantwoordingsinformatie in één (dVin1).

Het project dVin1 ging van start met de introductie van RGS in maart 2019. De woningcorporaties verenigd in Hyras (Ymere, Rochdale, de Alliantie, Haag Wonen en Stadgenoot) zochten manieren om de financiële processen te vereenvoudigen en de verantwoordingsinformatie efficiënter aan te leveren – system-to-system – zoals afgesproken met de convenantpartijen (het ministerie van BZK, de Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en Aedes).

Wat zijn de ervaringen nu de eerste fase van dVin1 in januari 2020 is afgerond?

Lees op de website van Aedes het volledige artikel.

Sidebar