Verslagen RGS Beheer- en Expertgroep in de Kennisbank

13 september 2022

Met terugwerkende kracht zijn de definitieve verslagen van de Beheergroep RGS en de Expertgroep RGS op de website geplaatst. In het vervolg worden de verslagen direct na vaststelling openbaar gemaakt via de Kennisbank.

Sidebar