Terugblik op De week van RGS

17 december 2019

Wat zijn de voordelen van Referentie GrootboekSchema (RGS)? Hoe ga ik aan de slag met RGS? En wat levert RGS nou eigenlijk op? Op deze vragen kregen de deelnemers van het RGS Event in Utrecht op dinsdag 3 december antwoord.

Het RGS Event vond plaats in het provinciehuis Utrecht. Het event was onderdeel van De week van RGS (2-6 december). Een week voor financieel intermediairs, en softwareleveranciers, waarin alles in het teken stond van RGS. Tijdens De week van RGS waren er naast het event in Utrecht ook online workshops te volgen.

RGS Event Utrecht: voordelen RGS meer zichtbaar

‘In 2019 is er door softwareleveranciers hard gewerkt aan het verder inbouwen van RGS. Het wordt steeds gemakkelijker om gebruik te maken van RGS. De voordelen worden meer en meer zichtbaar. Genoeg aanleiding dus om deze mooie ontwikkelingen een podium te geven.’ Hiermee opende Dirk-Jan Blijderveen, voorzitter van NOAB en de Taskforce Implementatie RGS, het RGS Event Utrecht.

Frans Heitling was dagvoorzitter en zette de toon met een prikkelende stelling: ‘Steeds meer softwareleveranciers zijn RGS Ready en we hebben hier een informatiemarkt met tien softwareleveranciers die allemaal RGS hebben ingebouwd. Volgens mij vertegenwoordigen ze rond 80% van de markt voor boekhoudsoftware. Dan zijn we klaar toch?’

Praktijkverhalen RGS

In het plenaire deel van het event vertelden vier organisaties hun verhaal over RGS; twee accountantskantoren en twee overheidsorganisaties. Deze vertegenwoordiging zorgde voor een mooi evenwicht tussen publieke en private gebruikersverhalen.

Dennis Klasen (Directielid Van Oers Accountancy & Advies) en Marc van Can (Partner, DRV Accountants & Adviseurs) lieten zien hoe zij RGS hebben geïmplementeerd en wat dit heeft opgeleverd. Bij Van Oers ging het voornamelijk over de transformatie van informatieverwerker (terugkijken) naar adviseur (vooruit kijken). De standaardisatie geboden door RGS maakte dit mede mogelijk.

DRV Accountants & Adviseurs past RGS toe op alle administraties. ‘RGS zorgt ervoor dat software sneller gekoppeld en ingericht kan worden en dat data eenduidig vergeleken kan worden. Factuurverwerking, analyses, rapportages en advies worden met RGS eenvoudiger’, aldus Marc van Can, partner van DRV. Ook verloopt het proces van het aanvragen van een financiering met RGS sneller en beter. Met een demo liet Sergio Torres, CEO van Sparkholder/Loanstreet, een concrete toepassing zien hoe je met RGS slimmer en up-to-date omgaat met kredietaanvragen voor ondernemers.  

RGS en kleine kantoren

Frans Heitling: ‘DRV en Van Oers zijn grotere kantoren. Zijn hun ervaringen met RGS ook toepasbaar op kleinere kantoren?’ Vanuit de zaal en de sprekers kwam het antwoord: ‘Ja. Maar je moet er wel voor zorgen dat er iemand voor vrijgemaakt wordt en dat de leiding er ook achter staat’. Dat was bij Van Oers en DRV het geval, en dus een mooi voorbeeld voor andere kantoren.

RGS en de overheid

De overheid hecht veel belang aan RGS. Jeroen van Hulten, programmamanager bij de Belastingdienst, legde in zijn presentatie uit wat het belang is van een goed ingerichte administratieve keten. Jeroen van Hulten: ’RGS Ready laat zien dat steeds meer softwareleveranciers RGS ondersteunen. RGS wordt steeds meer gebruikt voor interne rapportages en benchmarking. De ontwikkelingen rondom de RGS-brugstaat voor uitwisseling van boekhouding naar aangiftesoftware is een mooie stap voorwaarts. Maar er is ruimte voor verbetering: RGS wordt nauwelijks gebruikt voor SBR-rapportages. En, het oplossen van openstaande RGS-issues is van belang’.

RGS levert gemak en kwaliteit voor de statistiek. Hank Hermans, Plaatsvervangend Hoofddirecteur, Centraal Bureau voor de Statistiek, liet zien hoe het CBS het mogelijk gaat maken om financiële gegevens gebaseerd op RGS digitaal naar het CBS te sturen voor het vullen van een CBS-vragenlijst. Hank: ‘Zo kan de Productiestatistiek met maximaal 75% gevuld worden door een upload van RGS-gegevens van MKB bedrijven’. Met een grote onderneming, DSM, voerde het CBS op deze wijze een succesvolle pilot uit waarbij de gegevens acht maanden sneller binnenkwamen bij het CBS, met een aanzienlijke kwaliteitsverbetering.

Primeur: RGS-brugstaat

Wilco Kraaij (Minox) toonde tijdens het RGS Event Utrecht een primeur: de RGS-brugstaat. Deze brugstaat maakt het mogelijk om direct gegevens vanuit boekhoudsoftware op basis van RGS over te zetten naar fiscale aangiftesoftware. Dit is een initiatief van GBNed met deelname van de volgende softwareontwikkelaars: AFAS Software, Fiscaal-Online.nl, Reed Business, Tecknow, Unit4, Visionplanner, Wolters Kluwer, Exact, Minox, Twinfield en Yuki. Lees meer.

Subsessies

Hoe werkt RGS eigenlijk in de praktijk? Op deze vraag kregen de deelnemers antwoord tijdens de subsessies. Jan Hermans van Intellifin gaf een workshop over ‘#RGS: hoedan?’. Hij liet zien dat de conversies voor RGS niet moeilijk hoeven te zijn. Martin de Bie van 216 Accountants toonde in zijn workshop hoe RGS gebruikt kan worden voor benchmarken en rapporteren. Perry Telle van Hoornwijck Groep gaf in zijn workshop antwoord op de vragen: wat kost RGS en wat levert het op? Hierin werd duidelijk dat het koppelen van de administratie aan RGS, dankzij softwareondersteuning, niet veel tijd kost. Wat het oplevert is afhankelijk van hoe een kantoor omgaat met de kansen die RGS biedt voor benchmarken en advies.

Online workshops en informatiemarkt

Tijdens De week van RGS lieten tien softwareleveranciers gedurende de hele week via online workshops zien hoe je RGS implementeert en gebruikt. Tijdens het RGS Event in Utrecht lieten zij op de informatiemarkt zien wat de mogelijkheden en voordelen zijn van hun software.

Wat hebben we geleerd tijdens RGS Event Utrecht?

Dirk-Jan sluit de dag af: ‘De standaardisatie geboden door RGS maakt het leven makkelijker. Er is dan meer tijd over voor andere diensten, zoals advies. Daarom is het ontwikkelen van ‘soft-skills’ essentieel als je als kantoor volop wil profiteren van het gemak dat standaardisatie biedt.’ Frans vult aan: ‘… maar je hebt óók de technische mensen nodig die de overstap willen en kunnen regelen binnen je kantoor’. Dirk-Jan vervolgt: ‘Een goed geïmplementeerde RGS maakt de financieel intermediair ook een stukje onafhankelijker van zijn softwareleverancier. Een mooi voordeel voor de intermediair’.

De week van RGS heeft laten zien dat implementatie en gebruik van RGS gemakkelijk is en dat het veel kan opleveren. RGS, de sleutel tot financiële gegevens: betrouwbaar, snel, eenduidig en efficiënt.

Zie ook

Presentaties RGS Event Utrecht

LinkedIn berichten #weekvanrgs

Sidebar