RGS opgenomen in vernieuwingsagenda van de NBA

26 juli 2018

De NBA werkt aan de uitvoering van de vernieuwingsagenda voor het accountantsberoep. Met de vernieuwingsagenda presenteert de NBA nieuwe initiatieven om invulling te geven aan vijf thema's: maatschappelijke relevantie, onomstreden kwaliteit van het beroep, vernieuwende kracht, lerend beroep als drijfveer voor beroepsontwikkeling en accountantstitel als sterk merk.

Onder het thema ‘Vernieuwende kracht’ is het Referentie GrootboekSchema (RGS) opgenomen. Het belang van RGS wordt onderschreven en de NBA wil een versnellingsteam formeren dat op korte termijn hiermee aan de slag gaat.

In deze video wordt het thema toegelicht, met specifiek aandacht voor RGS.

Lees hier meer over de vernieuwingsagenda van de NBA.