Marktconsultatie verwijderen filter ZZP_Belastingdienst

20 september 2021

De RGS Beheergroep is een Request for Comments (RfC) procedure gestart. Dit om te weten te komen hoe partijen binnen SBR aankijken tegen het verwijderen van het filter ‘ZZP-Belastingdienst pilot ZOL-AWA’. U kunt tot 25 oktober reageren.

Achtergrond marktconsultatie

Op dit wordt moment wordt in het RGS Excel schema het filter ‘ZZP-Belastingdienst pilot ZOL-AWA’ gehanteerd. Dit filter is destijds op verzoek van de Belastingdienst aangebracht om RGS codes te selecteren die de basis vormen voor een winstaangifte. Echter na een analyse uitgevoerd door de Belastingdienst is gebleken dat het gebruik van het filter tot fouten kan leiden. Bijvoorbeeld in het geval als andere grootboekrekeningen worden gebruikt, dan die in het filter voorkomen.

Om tot een betrouwbare selectie te komen heeft de Belastingdienst de ‘OnLine AangifteVoorziening’ als dienstverlening beschikbaar. Voor een standaard selectie van RGS codes voor ZZP’ers is een ander filter binnen het RGS Excel schema beschikbaar.

Op basis van de vaststelling dat het gebruik van het filter ‘ZZP-Belastingdienst pilot ZOL-AWA’ niet betrouwbaar is en er alternatieven zijn wil de RGS Beheergroep het filter verwijderen uit het RGS schema.

Reageren op het voorstel 

Wij horen graag hoe u aankijkt tegen het voorgenomen besluit om het filter ‘ZZP-Belastingdienst pilot ZOL-AWA’ te verwijderen uit het RGS schema. Als u niet reageert, dan veronderstellen wij dat u in kunt stemmen met het voorgenomen besluit. U kunt tot 25 oktober uw reactie sturen naar sbr@logius.nl.

Documentatie

Bekijk het document. 

Sidebar