Gebruikersonderzoek RGS: standaardisatie biedt voordelen

14 december 2018
Gebruikersonderzoek RGS

RGS zorgt voor uniformiteit in werkprocessen, gemak en toekomstbestendigheid door standaardisatie. Dit was een van de uitkomsten van het gebruikersonderzoek dat de RGS Taskforce Implementatie dit najaar hield onder gebruikers en potentiele gebruikers van RGS.

Het gebruikersonderzoek werd uitgezet onder de bij koepelorganisaties NBA, NOAB en SRA aangesloten kantoren. Aan het onderzoek deden 107 respondenten mee. Het grootste deel van de respondenten betrof MKB accountant- en/of advieskantoren met maximaal 5 werknemers.

Gebruik en bekendheid RGS

Het overgrote deel (101 respondenten) van de respondenten kent RGS en weet wat RGS is. Slechts 6 respondenten kennen RGS niet. Twee derde van de respondenten gebruikt RGS niet.

Een derde deel van de respondenten maakt wel gebruik van RGS. Zij gebruiken RGS om meerdere redenen, zoals:

 • Eenduidigheid en vergelijkbaarheid
 • Investering in de toekomst
 • Sneller rapporteren

Bestaande en nieuwe klanten

RGS wordt iets vaker ingezet bij nieuwe klanten dan bij bestaande klanten. Dit komt omdat voor sommige gebruikers het meer tijd kost om RGS in te zetten voor bestaande klanten.

Voordelen RGS

De respondenten die RGS gebruiken ervaren meerdere voordelen, zoals:

 • Verbeterde vergelijkbaarheid van cijfers
 • Vereenvoudiging van het ketenproces
 • Verbeterde uitwisselbaarheid van data (overstap software)
 • Verbeterde uitwisselbaarheid van data (tussen administraties)
 • Standaardisatie interne processen
 • Data-analyse

Redenen om RGS niet te gebruiken

Twee derde van de respondenten gebruikt RGS niet. Dit deel geeft aan hier meerdere redenen voor te hebben, zoals:

 • Wij hebben een eigen standaard
 • Software ondersteunt het niet
 • RGS heeft op dit moment (nog) geen meerwaarde

Twee derde deel (70 respondenten) ervaart ook nadelen in het gebruik van RGS. Dit deel geeft aan dat RGS niet specifiek genoeg aansluit op de praktijk en dat de implementatie ervan veel zorg en tijd vraagt.

Toekomst voor RGS

Dirk-Jan Blijderveen, voorzitter Taskforce Implementatie RGS:

“Het gebruikersonderzoek geeft ons een mooi beeld van de ervaringen van RGS-gebruikers. We weten dat een deel van de kantoren meerdere voordelen van RGS ervaart. Deze praktijkervaringen willen we graag delen met andere kantoren die op dit moment de meerwaarde van RGS nog niet inzien. We gaan aan de slag met het delen van mooie, concrete praktijkverhalen, die nut en noodzaak voor de verschillende typen intermediairs in beeld brengen. We zijn nu zover met RGS dat we kunnen zeggen: Het fundament ligt er om een huis te kunnen bouwen.”

Meer informatie