Welkom bij RGS

Test

Referentie GrootboekSchema

Centraal Bureau voor de Statistiek, Belastingdienst, Kamer van Koophandel en Banken vragen veel gegevens uit van marktpartijen.Zij hechten er groot belang aan om de administratie procedures die dat oproept zo efficiënt en eenvoudig mogelijk te laten zijn. De afgelopen jaren is in het kader van Standard Business Reporting veel aandacht besteed aan gestandaardiseerde rapportagemodellen. Deze worden jaarlijks onderhouden en gepresenteerd als Nederlandse Taxonomie en Banken Taxonomie.

Aanleiding Referentie Grootboekschema

De efficiency van administratieve processen van ondernemingen en met name van de uitwisseling van gegevens met de overheid is de afgelopen jaren als gevolg van de toepassing van informatie- en communicatietechnologie sterk toegenomen. Tijdens brainstormsessies in het najaar van 2011 tussen vertegenwoordigers van uitvragende organisaties kwam (opnieuw) een idee naar boven dat mogelijk tot verdergaande efficiency kan leiden. De basis van dat idee is om in de uitwisseling van gegevens tussen ondernemingen en de overheid gebruik te maken van een zogenoemd “referentie grootboekschema”.

Abonneer op Welkom bij RGS

Sidebar